adminkm

NOVO

Brezpla?ni priro?nik Zorana BOŽI?A za profesorje slovenskega jezika:

Izbor iz doma?ega branja za prve tri letnike srednje šole

Prenesete si jo lahko na tem naslovu: https://z-tangram.si/knjige/item.asp?id=191

By |februar 15th, 2013|Novice|0 Comments|

NOVO: STRUPENI TASTI IN TAŠ?E!

Avtorica uspešnic Susan Forward v tej knjigi razkrije, kako se soo?iti z obnašanjem tastov in taš?, ne da bi ogrozili svoj odnos z zakoncem.
Strupeni tasti in taš?e so lahko zelo razli?ni.Tu so kritiki, ki kar ne morejo do?akati, da vam ne bi povedali, kaj vse delate narobe. In nadzorniki, ki se na vse pretege trudijo upravljati vaše življenje. In pogoltneži, ki stalno zahtevajo veliko vašega ?asa. In mojstri kaosa, katerih nešteti problemi na koncu neizbežno pristanejo na vaši grbi. ?e trpite zaradi katerekoli vrste strupenih partnerjevih staršev, vaša stiska zelo verjetno vpliva tudi na odnos z vašim zakoncem. Ta izjemna knjiga vam bo pri tem pomagala.

 

By |februar 1st, 2013|Uncategorized|0 Comments|

U?benika Geschaeftsdeutsch Praktisch 1 in 2 sta potrjena

19. 4. 2012 je Strokovni svet RS za splošno izobraževanje potrdil u?benika Geshaeftsdeutsch Praktisch 1 in 2.

U?benik Geshaeftsdeutsch Praktisch 1 je namenjen za u?enje nemš?ine kot drugega jezika v srednjem strokovnem izobraževanju v 1. in 2. letniku.

U?benik Geshaeftsdeutsch Praktisch 2 je namenjen za u?enje nemš?ine kot drugega jezika v srednjem strokovnem izobraževanju v 3. in 4. letniku.

By |april 19th, 2012|Uncategorized|0 Comments|

U?beniki Touchstone 7, 8, in 9 so potrjeni po novem u?nem na?rtu

U?beniki Touchstone 7, 8, in 9 so potrjeni po novem u?nem na?rtu z dnem 23.12.2011, tako da jih boste lahko še naprej brez skrbi uporabljali.

Na svoji 42. seji je Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na podlagi 25. ?lena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS št.115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. in 16. ?lena Pravilnika o potrjevanju u?benikov (Uradni list RS št.57/2 6.2006) ter Previlnika o spremembah, dopolnitvah Pravilnika o potrjevanju u?benikov (Uradni list RS, št. 45/2010) in spremembah Pravilnika o potrjevanju u?benikov ( Uradni list RS št.52/2011) – v nadaljevanju Pravilnik – sprejel sklepe št.:

6130-1/2011/202 o potrditvi u?benika Touchstone 7

6130-1/2011/203 o potrditvi u?benika Touchstone 8

6130-1/2011/204 o potrditvi u?benika Touchstone 9

By |januar 9th, 2012|Uncategorized|0 Comments|