19. 4. 2012 je Strokovni svet RS za splošno izobraževanje potrdil u?benika Geshaeftsdeutsch Praktisch 1 in 2.

U?benik Geshaeftsdeutsch Praktisch 1 je namenjen za u?enje nemš?ine kot drugega jezika v srednjem strokovnem izobraževanju v 1. in 2. letniku.

U?benik Geshaeftsdeutsch Praktisch 2 je namenjen za u?enje nemš?ine kot drugega jezika v srednjem strokovnem izobraževanju v 3. in 4. letniku.